Ý NGHĨA CÁC TỤC LỆ NGÀY LỄ TẾT VIỆT NAM
17:05 | 08/01/2016
Tết nguyên đán, tết ông công ông táo, tục tảo mộ trước tết, tục cúng cơm và rước ông bà, tổ tiên về nhà ngày 30 Tết, tục cúng giao thừa ngoài trời, tục khai bút, khai canh, khai công, bán mở hàng đầu năm, tục xông đất ngày Tết, xuất hành đầu xuân, ...