Non thiêng Yên Tử

Là địa danh nổi tiếng suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Non thiêng Yên Tử là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông khai sinh ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng Phật giáo nhập thế mang bản sắc Việt. Nơi đây là một phần quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp tu hành của Ngài cùng các thế hệ tổ thiền Trúc Lâm. Các di tích hiện còn lại tại Yên Tử đều mang dấu ấn lịch sử,